top of page

Patricia Veerkamp

Patricia heeft Orthopedagogiek en Omgangskunde gestudeerd en daarnaast heeft zij de opleiding tot creatief jongeren coach gevolgd. Tevens heeft Patricia een Minor gegeven aan de HVA over pedagogische gesprektechnieken. Mede hierdoor, haar werkervaring en zeker ook door de opleiding NLP en Oplossingsgericht werken in het Onderwijs, heeft haar visie tot het ondersteunen van jongeren gevormd.

Patricia is ruim 16 jaar werkzaam binnen het Praktijkonderwijs, waar zij met bevlogenheid de leerlingen les geeft. Ook coacht zij kinderen vanuit de visie dat ieder mens uniek is en iedereen zijn eigen kwaliteiten heeft. Patricia werkt dagelijks met jongeren met leerproblemen. Het begeleiden van jongeren met autisme, ADHD, ADD, TOS, dyslexie en dyscalculie is zij gewend. Daarbij 
heeft zij als ouder ervaren hoe het is als je kind leermoeilijkheden heeft en wat dit doet met de motivatie om naar school te gaan. Haar beide, inmiddels volwassen zonen, hebben dyslexie en weg die soms ingewikkeld, maar vooral leerzaam is geweest.

Patricia kijkt naar mogelijkheden en leert jongeren positieve doelen stellen die haalbaar zijn. Zo ondersteund zij kinderen door middel van creatieve therapie, waardoor het kind o.a. (school)trauma en angsten kan verwerken, nieuw gedrag mag aanleren en meer bij zichzelf zal blijven wat bijdraagt aan het welbevinden en zelfvertrouwen van het kind. 
Naast het coachen vindt Patricia het contact met ouders/verzorgers heel waardevol. Zij vindt het belangrijk om vanuit het gezamenlijk belang de jongere te ondersteunen en noemt zichzelf een pedagoog die lessen gebruikt om jongeren te laten ontdekken wie zij zijn. 
Patricia vertelt: “Ik kijk naar hetgeen er wel lukt bij het kind, om vanuit succes verder te bouwen waardoor de jongere in zijn/haar kracht komt te staan en zich gehoord en gezien zal voelen. Daarbij is elke dag een nieuwe dag om opnieuw te beginnen en om verder te ontwikkelen naar een leven waarin het kind eigen dromen en idealen mag najagen”. 

Ben je opzoek naar meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 
Patrice.jpg
bottom of page